Medicínske transformátory

STN EN 60601-1, IEC 61558-2-15

transformátor         transformátor       transformátor

TYP

VÝKON 
[VA]

TYP

NAPĚTÍ
[V]

HMOTNOST
[kg]

Medicínsky transformátor

1000

TR 9425/4-3k

230(400)

20

Medicínsky transformátor

1500

TR 9415/4-3k

230(400)

26

Medicínsky transformátor

2000

TR 9415/4-3k

230(400)

30

Medicínsky transformátor

2500

TR 9415/4-3k

230(400)

32

Medicínsky transformátor

3150

TR 9415/4-3k

230(400)

42

Medicínsky transformátor

4000

TR 9415/4-4k

230(400)

48

Medicínsky transformátor

5000

TR 9415/4-4k

230(400)

56

Medicínsky transformátor

6300

TR 9415/4-6,3k

230(400)

72

Medicínsky transformátor

8000

TR 9415/4-6,3k

230(400)

82

Medicínsky transformátor 10000 TR 9415/4-6,3k 230(400) 95

 

Klasické prevedenie: prúd naprázdno I0< 3%, napätie nakrátko uk <3% zap.prúd <12x In

ES-Energy saving /úsporné prevedenie/:prúd naprázdno I0< 2%, napätie nakrátko uk< 3% zap.prúd <8x In

Klasické prevedenie

Typ transformátora

výkon (VA)

vstupné

napätie (V)

výstupné napätie pri Iz (V)

 výstupný

prúd Iz (A)

ΔPFe(W)

ΔPCu(W)

η(%)

TR 9415/4-2,5K

2500

230 (400)

230

10,9

<45

<90

95

TR 9415/4-3K

3150

230 (400)

230

13,7

<50

<100

95

TR 9415/4-4K

4000

230 (400)

230

17,4

<55

    <105

96

TR 9415/4-5K

5000

230 (400)

230

21,7

<75

<110

96

TR 9415/4-6,3K

6300

230 (400)

230

27,4

<100

<130

96

TR 9415/4-8K

8000

230 (400)

230

34,8

<105

<200

96

TR 9415/4-10K

10000

230 (400)

230

43,5

<135

<210

97

  

ES – Energy saving /energeticky úsporné prevedenie/

Typ transformátora

výkon (VA)

vstupné

napätie (V)

výstupné napätie pri Iz (V)

 výstupný

prúd Iz (A)

ΔPFe(W)

ΔPCu(W)

η(%)

TR 9415/4-2,5K ES

2500

230 (400)

230

10,9

<15

<90

96

TR 9415/4-3K ES

3150

230 (400)

230

13,7

<18

<100

96

TR 9415/4-4K ES

4000

230 (400)

230

17,4

<20

    <105

97

TR 9415/4-5K ES

5000

230 (400)

230

21,7

<25

<110

97

TR 9415/4-6,3K ES

6300

230 (400)

230

27,4

<34

<130

97

TR 9415/4-8K ES

8000

230 (400)

230

34,8

<40

<200

97

TR 9415/4-10K ES

10000

230 (400)

230

43,5

<42

<210

97

ΔP Fe – straty v magnetickom obvode

ΔP Cu – straty vo vinutí

η - účinnosť

KRATOVÁ ODOLNOST:

Skratu neodolný

ISTENIE - POISTKA

DII....A Gg

VSTUPNÉ NAPETIE:

230V 50Hz

KRYTIE:

IP00

ELEKTRICKÁ ODOLNOST:

4700V

TEPELNÁ TŘÍDA:

F

 

Poznámky:
 
  • výrobce doporučuje istiť s poistkou gL/gG, ako je uvedené na štítku
  • sekundárná strana transformátora je se stredným vývodom na sledovánie izolačného stavu
  • na ovládánie sú montované tepelné čidlá: Pt100, bimetál 120°C, Ptc termistor